سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مدرسه قدیری 
مدرس 
 
 
تفسیر سوره بنی اسرائیل 
تدریس 
مدرسه جانبازان 
مدرس 
 
 
رجال آیت الله سبحانی 
تدریس 
مدرسه موسی بن جعفر 
مدرس 
 
 
الهیات آیت الله سبحانی 
تدریس 
مدرسه معصومیه 
مدرس 
 
 
الهیات آیت الله سبحانی 
تدریس 
مدرسه معصومیه 
مدرس 
 
 
تفسیر سوره توبه جوامع الجامع 
تدریس 
مدرسه جانبازان 
مدرس 
 
 
تفسیر سوره کهف  
تدریس 
مدرسه جانبازان 
مدرس 
 
 
تفسیر سوره بنی اسرائیل 
تدریس 
حوزه علمیه جانبازان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
درایه ایه الله سبحانی