بررسی سندی و دلالی نُصوص وصایت حضرت امیرالمؤمنین (ع)
93 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع این رساله بررسی سندی و دلالی نصوص وصایت حضرت اَمیرالمؤمنین ع اَست، وصی اَز القاب مشهور اَمیرالمؤمنین علی بن اَبیطالب ع اَست و بنابر حدیث اِنذار عشیره و دیگر روایات نبوی، اَمیرالمؤمنین ع وصی پیامبر ص می باشد، واژۀ وصی صرفاً به جوانب مالی، غسل، کفن، و دفن مربوط نیست بلکه شئون مختلفی را در برمی گیرد که اَز جملۀ آنها «خلافت» می باشد، پرسش مهم آن اَست که آیا رسول خدا ص با لفظ «وصی» دربارۀ اَمیرالمؤمنین علی بن اَبیطالب ع وصیت نمود یا آن که مردم را در حال تحیر رها نمود؟ پرسش اَصلی این رساله آن است که نصوص وصایت اَمیرالمؤمنین علی ع سنداً و دلالتاً اَز چه وضعیتی برخوردار است؟ و پرسش‌های فرعی اینستکه: 1) جایگاه نصوص وصایت علی ع در قرآن چگونه اَست؟ 2) نصوص وصایت علی ع در متون اَهل تسنن و شیعه در عصر رسول خدا ص به لحاظ سند و دلالت اَز چه وضعیتی برخوردار اَست؟ 3) نصوص وصایت علی ع در متون شیعه و اهل تسنّن در عصر اَمیرالمؤمنین ع به لحاظ سند و دلالت چه جایگاهی دارد؟ 4) نصوص وصایت علی ع در متون شیعه و اَهل تسنّن اَز عصر امام حسن ع تا عصر حضرت مهدی عج سنداً و دلالتاً دارای چه جایگاهی می باشد؟ 5) نصوص وصایت علی ع در اَشعار و کلام اَصحاب رسول خدا ص سنداً و دلالتاً اَز چه وضعیتی برخوردار است؟ 6) نصوص وصایت علی ع در اَدعیه و زیارات سنداً و دلالتاً چگونه می باشد؟ 7) دیدگاه و دعا وی منکران وصایت و نقد آن چگونه اَست؟، و فرضیۀ اَصلی مورد اِدعای این رساله این است که نصوص وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام سندا قطعی الصدور و دلالتا تمامند ، و فرضیه های فرعی عبارتند از : ...
دانلود