تمدن اسلامی تفکر غربی
67 بازدید
ناشر: پیام حجت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگارنده دراین کتاب با بررسی تمدن اسلامی وبیان حقایق والای این تمدن ومقایسه اش با تمدن غرب وپایه های متزلزل ان بر سکولاریسم ,لیبرالیسم ,وامانیسم ,تسلط صهیونیسم بر غرب رامتذکر شده ودر نهایت تنها راه نجات جوامع بشری را اسلام ناب محمدی میداند, دراین کتاب علل گسترش اسلام ,پیشرفت مسلمین در علومی همچون:علوم طبیعی,ریاضی,طب, هیئت,وابداع روش تحقیق توسط مسلمانان وهمچنین علل افول خورشید تمدن اسلامی بررسی شده است ,وسوابق تمدن کنونی غرب اعم از:عصر ظلمت ,قرون وسطی ودستگاه انگیزیسیون توسط کلیسامورد بحث قرارگرفته است ,دراین کتاب خطر صهیونیسم برای جوامع بشری, پروتکل های یهود ,تلمود ,ماسونیسم,بررسی شده وهدف از تشکیل سازمان ملل و نبرد خاموش غرب با اسلام مورد بحث قرارگرفته است, نگارنده در خاتمه کتاب گفتاری با خواننده دارد که خواندن ان به شما گرامیان توصیه می شود.
دانلود